e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

zarzad

ZARZĄD SZPITALA

 
 
Prezes Zarządu Spółki
Przemysław Gliklich

 

Dyrektor ds. Technicznych Prokurent
Piotr Zielonka

Dyrektor ds. Kadr i Płac Prokurent
Mirosława Jeziorska

Dyrektor ds. Finansów i Restrukturyzacji
Główna Księgowa Prokurent

Joanna Fuchs-Skwara

Dyrektor ds. Lecznictwa Prokurent
Tadeusz Urban

Naczelna Pielęgniarek
Bogusława Siciarz

 
 

Popup Plugin