e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

komercyjne

USŁUGI DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI NARZĘDZI
CERTYFIKAT ISO

KIEROWNIK: mgr Aneta Tyrcz

DZIAŁ: 32 461 33 18;  KIEROWNIK: 32 461 33 78

certyfikat

Centralna Sterylizatornia jest wydzieloną jednostką organizacyjną Szpitala, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego.

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących dyrektyw.

Posiadamy wdrożony i utrzymany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm PN EN ISO 9001:2015.


Dział świadczy usługi na rzecz Szpitali oraz innych podmiotów zewnętrznych w ramach zawieranych umów.

Posiada łatwy dostęp ze wszystkich jednostek organizacyjnych Szpitala i usługodawców z zewnętrz.

Dysponujemy dwoma metodami sterylizacji: wysokotemperaturową (parą wodną) oraz niskotemperaturową (tlenkiem etylenu).

Dzięki zastosowanej właściwej technologii wykonywanej pod kontrolą doświadczonego, fachowego personelu, zastosowaniu profesjonalnych opakowań, wysokiej klasy urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, pełnemu monitoringowi procesów dezynfekcji i sterylizacji świadczymy usługi na wysokim poziomie jakości. Dostarczamy wyrób bezpieczny, spełniający potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Dział wyposażony jest w nowoczesne urządzenia – przelotowe myjnie dezynfektory oraz sterylizatory firmy Getinge, sterylizator gazowy na tlenek etylenu Steri-Vac 5XL, umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu.

Pracujące urządzenia zasilane są wodą zdemineralizowaną, ze stacji uzdatniania wody znajdującej się w obrębie działu.

Trójdzielny układ pomieszczeń wydziela strefy brudną, czystą i sterylną, zapewniając ruch postępowy (jednokierunkowy) narzędzi i sprzętu medycznego od chwili przyjęcia materiału skażonego do chwili wydania materiału sterylnego.

Bezpieczeństwo pacjentów i zadowolenie klienta są naszymi nadrzędnymi celami.

Dbamy o profesjonalizm wykonania każdej usługi, a w kwestii jakości nie uznajemy kompromisów.

Zapewniamy wysoki standard usług dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Druki do pobrania
Druk Obiegu Materiału – Zlecenie sterylizacji materiału

Popup Plugin