e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

DOJAZD
 
 

ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice
( Dawne Gliwickie Centrum Medyczne)

ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
(Dawny 106 Szpital Wojskowy)

ul. Zygmunta Starego 19, 44-100 Gliwice
(Dawny Dom Dziecka)

 
 
Popup Plugin