e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

TytułUtworzono
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
nr sprawy KO/4/MED/2024
03.04.2024
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie kardiologii nr sprawy KO/3/MED/202414.03.2024
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej nr sprawy KO/2/MED/202422.02.2024
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych nr sprawy KO/1/MED/202411.01.2024
Konkurs ofert na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń nr sprawy KO/19/MED/202315.12.2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej nr sprawy KO/18/MED/202323.20.2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii nr sprawy KO/17/MED/202306.10.2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej nr sprawy KO/16/MED/202306.10.2023

Popup Plugin