e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

ZAPISY NA ZABIEGI PLANOWE
ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZNEJ
Ustalanie terminów na zabiegi planowe
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 13.00Pacjenci ze skierowaniami od lekarzy pracujących w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej zgłaszają się bezpośrednio do pielęgniarki oddziałowej celem wyznaczenia terminu.
Pacjenci ze skierowaniami od lekarzy niepracujących w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej zgłaszają się do lekarza w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej w celu kwalifikacji do zabiegu.
Następnie udają się do pielęgniarki  oddziałowej w celu ustalenia terminu.
Następnie koordynator  ds. pacjentów kolejkowych wpisuje terminy do systemu elektronicznego.
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Ustalanie terminów na zabiegi planowe
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 11.00Pacjent ze skierowaniem udaje się do sekretariatu oddziału celem wyznaczenia terminu.
Następnie koordynator ds. pacjentów kolejkowych wpisuje terminy do systemu elektronicznego.Podczas pandemii umawianie na planowe przyjęcia odbywa się telefonicznie (32) 46-13-231, w godzinach 11:00-12:00 (opcjonalnie można zostawić skierowanie na izbie przyjęć szpitala).

Wszystkich dodatkowych informacji na temat przyjęć udziela sekretariat oddziału chirurgii ogólnej (32) 46-13-231.

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO –ORTOPEDYCZNEJ Z PODODDZIAŁEM DZIECIĘCYM
Ustalanie zapisów na zabiegi planowe
od poniedziałku do piątku od 10:00 do 11:00 oraz od 13:00 do 14:00Pacjenci ze skierowaniami od lekarzy pracujących w Oddziale Chirurgii-Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Dziecięcym zgłaszają się bezpośrednio do sekretariatu oddziału celem ustalenia terminu.
Pacjenci ze skierowaniami od lekarzy nie pracujących w Oddziale Chirurgii-Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Dziecięcym zgłaszają się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej (przyszpitalnej) na kwalifikację do zabiegu. Następnie udają się do sekretariatu oddziału celem ustalenia terminu.Wszystkich dodatkowych informacji na temat przyjęci udziela sekretariat oddziału (32)46-13-335.

Popup Plugin