e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

ODWIEDZINY

Zasady odwiedzin Pacjentów hospitalizowanych w czasie trwania pandemii Sars-CoV-2

>> .PDF (Zarządzenie NR 8/2022) <<<

Popup Plugin