e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

PRAWA PACJENTA

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka

Jeżeli pacjent lub jego opiekun chciałby złożyć skargę lub wniosek dotyczący funkcjonowania naszego Szpitala może to zrobić ustnie lub pisemnie we wszystkie dni robocze.

W FORMIE PISEMNEJ MOŻNA SKŁADAĆ

  • na adres : Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 20
  • w Książkach Skarg i Wniosków znajdujących się w oddziałach szpitalnych, rejestracji, punkcie podawczym, Izbie Przyjęć oraz sekretariacie szpitala,
  • drogą elektroniczną: sekretariat@szpital.gliwice.pl
Popup Plugin