e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

PLAN SZPITALA
 
 
 

 

SZPITAL W LOKALIZACJI PRZY UL. KOŚCIUSZKI 29


POZIOM 0

 • Izba przyjęć
 • Zakład diagnostyki obrazowej
 • Centralna Sterylizatornia
 • Poradnie

POZIOM 1

 • Punkt Info
 • Rejestracja do poradni
 • Oddział Kardiologiczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Dziecięcym
 • Stacja Dializ

POZIOM 2

 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Urologiczny
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci

POZIOM 3

 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Nefrologicznym

 

SZPITAL W LOKALIZACJI PRZY UL. ZYGMUNTA STAREGO 20


POZIOM -1

 • Zakład Fizjoterapii
 • Bufet

POZIOM 0

 • Izba przyjęć
 • Zakład diagnostyki obrazowej
 • Rejestracja
 • Poradnie POZ
 • Poradnie specjalistyczne
 • Punkt pobierania krwi
 • Punkt INFO
 • Poradnia Pediatryczna

POZIOM 1

 • Poradnie specjalistyczne
 • Pracownia badań czynnościowych
 • Medycyna Pracy
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

POZIOM 2

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Okulistyczny
 • Poradnie specjalistyczne

POZIOM 3

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Rehabilitacyjny
 • Pracownia Endoskopii
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne
 • Poradnia Żywieniowa
 • Poradnia Gastroenterologiczna

Popup Plugin