e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

poradnie

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

KOMU PRZYSŁUGUJE NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do godziny 08:00 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym gabinecie nocnej opieki. Świadczenia zdrowotne realizowane są w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisany jest pacjent.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • telefonicznie,
  • w przypadkach medycznie uzasadnionych- w domu pacjenta.

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurnego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.
W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać kartkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Popup Plugin