e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

oddzial
KARDIOLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

KADRA

ORDYNATOR ODDZIAŁU

dr n. med. Tadeusz Zębik

specjalista chorób wewnętrznych Kardiolog

ZASTĘPCA ORDYNATORA

dr n.med. Hubert Krupa

specjalista chorób wewnętrznych Kardiolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Iwona Radziejewska

specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

Regina Kałuża


TELEFON: (32) 46-13-226

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

ZAKRES DZIAŁANIA ODDZIAŁU OBEJMUJE ZABIEGI INWAZYJNE ORAZ DIAGNOSTYKĘ NIEINWAZYJNĄ M.IN.:

  • koronarografie oraz angioplastyki wieńcowe
  • arteriografie tt.płucnych
  • pomiary ciśnień w krążeniu płucnym
  • implantacje kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów /ICD/ oraz układów resynchronizujacych /BiV/
  • walwuloplastyki zastawki aortalnej i mitralnej
  • ultrasonokardiografia przezklatkowa, przezprzełykowa i obciążeniowa
  • ultrasonografia dopplerowska tt.szyjnych i obwodowych
  • diagnostyka wad przeciekowych
  • próby wysiłkowe EKG
  • holter ciśnieniowy oraz EKG

Oddział po gruntownej modernizacji pomieszczeń, remoncie i doposażeniu sprzętowym w 2017 prowadzi pełnoprofilową działalność diagnostyczną oraz leczniczą z zakresu chorób serca w trybie 24-godzinnego dyżuru kardiologicznego głównie dla pacjentów z rejonu Gliwic oraz powiatu gliwickiego. Całodobowy dyżur dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi pełni także Pracownia Hemodynamiki.

DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

Na oddziale pracuje zespół doświadczonych specjalistów- kardiologów wywodzący się z Klinik Wydziału Zabrzańskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Najwyższa jakość wykonywanych zabiegów– lekarze wielokrotnie zapraszani do wykonywania zabiegów w trakcie konferencji naukowych.

NOWOCZESNY ODDZIAŁ

Zmodernizowany Oddział posiada nowoczesną Pracownią Hemodynamiki i Elektrofizjologii. Dwie sale z pełnym monitoringiem chorych– 9 łóżek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA

Unikatowy na skale kraju zespół współpracujących lekarzy specjalizujący się w kompleksowej diagnostyce i leczeniu wad przeciekowych serca /PFO, ASD/. Dobra współpraca ze Szpitalami w pobliskiej lokalizacji – co pozwala leczyć chorego interdyscyplinarnie.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA

Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w nowoczesny angiograf cyfrowy Siemens Artis wraz z urządzeniami do oceny czynnościowej rezerwy przepływu /FFR/ oraz ultrasonografii wewnątrzwieńcowej najnowszej generacji.

 
Popup Plugin