e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

projekty
POMIAR TEMPERATURY
 
 
 
 
 

Nazwa projektu i programu: „Weryfikacja metody zapobiegającej rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dzięki zastosowaniu procedury bezdotykowego pomiaru
temperatury osób wchodzących do szpitala i wychodzących ze szpitala uwzględniającej wpływ warunków klimatycznych takich jak temperatura powietrza, wilgotność, prędkość wiatru na wartości pomiarowe” 
w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Nazwa beneficjenta: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. i Politechnika Śląska

Wartość projektu: 667 200 PLN

Wartość dofinansowania: 667 200 PLN

Okres realizacji: 2021-2022

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Popup Plugin