e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

projekty

DOPOSAŻENIE BAZY SPRZĘTOWEJ SZPITALA

DOPOSAŻENIE BAZY SPRZĘTOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O. W CELU WALKI Z WIRUSEM SARS-COV-2

Beneficjentem projektu jest Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o

Doposażenie bazy sprzętowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. w celu walki z wirusem SARS-Cov-2

Cel projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Planowane efekty: wzrost jakość świadczonych usług zdrowotnych, ochrona ludzkiego życia i zdrowia poprzez możliwość stosowania nowoczesnych urządzeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie konieczności przemieszczania się personelu i pacjentów między oddziałami i pracowniami, łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 , zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala, zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Wartość projektu: 1 176 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 999 600,00 zł

Popup Plugin