e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

historia

HISTORIA SZPITALA

Historia Spółki Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach spółka z o.o.

11.02.2015r. – Zarządzenie Nr PM 420/2015 Prezydenta Miasta Gliwice dotyczące wszczęcia procedury przekształcenia Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach spółka z o. o.”.

11.06.2015r. – Zarządzenie Nr PM 1058/2015 Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie przekształcenia Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

29.06.2015r. – Akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 2791/2015) oraz Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

31.08.2015r. – Zakończenie działalności Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią – SPZOZ w Gliwicach, jako publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

01.09.2015r. – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000572236 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa pod firmą: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

08.05.2017r. – Postanowieniem GL.X NS-REJ.KRS/004879/17/970 Sądu Rejonowego X Wydziału Gospodarczego KRS z dniem 08.05.2017r. o godz. 11:33:06 nastąpił wpis o przejęcie innej spółki – poprzez połączenie metodą łączenia udziałów w drodze przejęcia przez Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o., spółki Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh trybem przejęcia w drodze sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 § 1 ksh. Zgodnie z art. 493 § 1 ksh rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

09.05.2017r. – Spółka rozpoczyna funkcjonowanie w dwóch obiektach zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20 (dawny 106 Szpital Wojskowy) oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 (dawne Gliwickie Centrum Medyczne). Spółka według księgi rejestrowej dysponuje 402 łóżkami szpitalnymi – obiekt Kościuszki – 247, obiekt Zygmunta Starego – 155.

01.10.2017r. – w lokalizacji Zygmunta Starego 20, udzielana jest „nocna i świąteczna opieka zdrowotna” w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Prezesi Zarządu Spółki.


Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

01.09.2015r. – 31.01.2018r. – Marian JAROSZ
08.02.2018r. – 25.06.2019r. – Renata BRYŁA
26.06.2019r. – 25.08.2019r. – Grzegorz Mańka p.o. Prezesa Zarządu
26.08.2019r. – nadal – Przemysław Gliklich

Historia sprzed spółki Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o. o.

Popup Plugin