e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

komercyjne

BADANIA RENTGENOWSKIE
LOKALIZACJE:

Lokalizacja: ul.Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
TELEFON: (32) 33-08-358
Rejestracja w godzinach: 8:00 – 14:00
Od poniedziałku do piątku

Lokalizacja: ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice
TELEFON: (32) 46-13-307
Rejestracja w godzinach: 8:00 – 14:30

POBIERZ CENNIK BADAŃ RTG W FORMACIE PDF

Popup Plugin