e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

oddzial
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGICZNY

KADRA

KIEROWNIK

lek. Jerzy Szczyrzyca

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Barbara Antoniak

TELEFON: (32) 33-08-326

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20

 

HOSPITALIZACJA ORAZ ZABIEGI DODATKOWE

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są:
  • ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana różnymi schorzeniami,
  • stany po nagłym zatrzymaniu krążenia ze skuteczną resuscytacją,
  • wstrząsy różnego pochodzenia – kardiogenny, septyczny,
  • niewydolności wielonarządowe
  • urazy wielonarządowe,
  • udary mózgowe.

Oprócz pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej zespół anestezjologiczny:

  • konsultuje i przygotowuje pacjentów do zabiegów wymagających znieczulenia.
  • wykonuje szeroką gamę znieczuleń przewodowych i ogólnych do zabiegów wykonywanych w naszym szpitalu.
Popup Plugin