e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

POMOC MEDYCZNA W NOCY I W ŚWIĘTA

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALU MIEJSKIM NR 4 W GLIWICACH SP. Z O. O.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do godziny 08:00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym gabinecie nocnej opieki. Świadczenia zdrowotne realizowane są w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisany jest pacjent.

Świadczenia te są udzielane w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta.

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurnego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać kartkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
   
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi
 • w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej- wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Popup Plugin