e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

zabiegi

WYKONYWANE ZABIEGI

 • Ablacja z powodu migotania przedsionków
 • Amputacja gruczołu piersiowego ( sutka )
 • Amputacja kończyny dolnej na poziomie stopy, podudzia lub uda
 • Angioplastyka tętnic szyjnych
 • Angioplastyka, wszczepienie stentu do tętnicy, zabieg wewnątrznaczyniowy
 • Arteriografia tętnic płucnych
 • Artroskopia
 • Badanie elektrofizjologiczne w miastenii ( EMG )
 • Badanie elektrofizjologiczne, Ablacja RF
 • Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Badanie potencjałów wywołanych
 • Badanie wycinka skórno-mięśniowego
 • Balonowa angioplastyka tętnic płucnych
 • Biopsja nerki
 • Biopsja szpiku
 • Biopsja tarczycy
 • Biopsja wątroby
 • Blokada splotu ramiennego
 • Blokada splotu szyjnego
 • Blokady obwodowe
 • Bopsja piersi
 • Bronchofiberoskopia
 • By-pass udowo-piszczelowy/strzałkowy
 • Całkowite usunięcie krtani
 • Cewnikowanie prawego serca
 • Direktoskopia Kleinsassera
 • Drenaż worka osierdziowego
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Echokardiograficzna próba wysiłkowa
 • Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą
 • Echokardiograficzny test obciążeniowy z wykorzystaniem wszczepionego stymulatora
 • Elektroencefalografia (EEG)
 • Endarterektomia tętnicy udowej, Rewizja tętnicy udowej
 • Endoskopowa chirurgia zatok – FESS
 • Guz szyi
 • Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS)
 • Kardiowersja elektryczna
 • Kolonoskopia / rektoskopia / sigmoidoskopia
 • Kontrapulsacja wewnątrzaortalna IABP
 • Koronarografia i angioplastyka naczyń wieńcowych
 • Laminektomia lub Hemilaminektomia
 • Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – endoprotezoplastyka biodra
 • Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – endoprotezoplastyka kolana
 • Leczenie operacyjne nierówności kończyn dolnych
 • Leczenie operacyjne rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego
 • Leczenie operacyjne stopy końsko-szpotawej
 • Leczenie operacyjne złamań kości – zespolenie wewnętrzne złamania ( osteosynteza wewnętrzna )
 • Mikrochirurgiczna laminoforaminotomia
 • Operacja endarterektomii tętnicy szyjnej
 • Operacja ropnia jamy brzusznej lub przestrzeni zaotrzewnowej
 • Operacja tętniaka aorty / rozwarstwienia aorty
 • Operacja tętniaka aorty brzusznej i/lub tętnic biodrowych
 • Operacja z powodu guza jelita grubego / odbytnicy
 • Operacja z powodu guza trzustki
 • Operacja z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego
 • Operacja z powodu przepukliny brzusznej
 • Operacja zaklipsowania tętniaka wewnątrzczaszkowego
 • Operacja żylaków kończyny dolnej
 • Operacje nowotworów dna jamy ustnej
 • Operacje nowotworów języka
 • Operacyjne leczenie migotania przedsionków / Ablacja
 • Operacyjne leczenie neuropatii uciskowej nerwu strzałkowego wspólnego
 • Operacyjne leczenie zespołu cieśni nerwu łokciowego
 • Operacyjne leczenie zespołu kanału Guyona – odbarczenie nerwu łokciowego w kanale Guyona
 • Operacyjne leczenie zespołu kanału stępu – odbarczenie nerwu piszczelowego
 • Operacyjne leczenie złamań – zespolenie złamania gwoździem śródszpikowym
 • Ostrzyknięcie tętniaka rzekomego
 • Panendoskopia
 • Polipektomia endoskopowa
 • Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego ( FFR) / Pomiar przepływów wieńcowych (FFR)
 • Pomostowanie aortalno-wieńcowe
 • Przezkoniuszkowa torakoskopowa implantacja zastawki aortalnej
 • Przezskórna ablacja alkoholowa przegrody mięśnia sercowego
 • Przezskórna biopsja endomiokardialna / Biopsja serca
 • Przezskórna implantacja urządzenia MitraClip
 • Przezskórna implantacja zastawki aortalnej
 • Przezskórne zamknięcie jamy uszka lewego przedsionka
 • Przezskórne zamknięcie pozawałowego przecieku w przegrodzie międzykomorowej
 • Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie miedzyprzedsionkowej ( PFO)
 • Punkcja jamy opłucnej
 • Punkcja jamy opłucnej / założenia drenażu jamy opłucnej
 • Punkcja jamy otrzewnej
 • Radykalna Dyssekcja szyi
 • Rekonstrukcja uszkodzonego nerwu obwodowego przeszczepami kablowymi.
 • Resekcja żołądka / operacja żołądka
 • Sedacja
 • Sedacja, znieczulenie dożylne, znieczulenie ogólne
 • Septoplastyka – plastyka przegrody nosa
 • Terapia elektrowstrząsami
 • Terapia V.A.C.
 • TILT TEST / Test pochyleniowy
 • Tracheotomia
 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa ( IVUS )
 • Usunięcia ślinianki przyusznej – parotidektomia
 • Usunięcie ślinianki podżuchwowej
 • Usunięcie guza serca
 • Usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia) w znieczuleniu miejscowym i sedacji dożylnej
 • Usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia) w znieczuleniu ogólnym
 • Usunięcie przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym z dostępu przedniego
 • Usunięcie przepukliny krążka międzykręgowegow odcinku lędźwiowym techniką mikrochirurgiczną
 • Usunięcie tarczycy / usunięcie węzłów chłonnych szyi
 • Usuwanie elektrod wenątrzsercowych
 • Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej
 • Walwuloplastyka mitralna
 • Wstrzyknięcie preparatu przeciwzapalnego w pobliże stawów krzyżowo-biodrowych…
 • Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora
 • Wszczepienie stantgrafu do tętniaka aorty brzusznek i/lub tętnic biodrowych
 • Wszczepienie stentu do tętnicy szyjnej
 • Wszczepienie układu stymulującego
 • Wszczepienie Urządzenia (Stymulatora) Resynchronizującego
 • Wszczepienie urządzenia (stymulatora) resynchronizującego z funkcją kardiowertera-defibrylatora
 • Wycięcie guza piersi z badaniem histopatologicznym
 • Wycięcie pęcherzyka żółciowego
 • Wycięcie wyrostka robaczkowego – Appendektomia
 • Wymiana kardiowertera-defibrylatora i/lub elektrody
 • Wymiana lub naprawa zastawek serca
 • Wymiana rozrusznika i/lub elektrody
 • WYMIANA URZĄDZENIA (STYMULATORA) RESYNCHRONIZUJĄCEGO I/LUB ELEKTRODY
 • Wymiana urządzenia resynchronizującego z funkcją kardiowertera-defibrylatora i/lub elektrody
 • Zabieg embolektomii – usunięcia zatoru tętniczego
 • Zabieg przezskórnego zamknięcia przecieku okołozastawkowego
 • Zabieg usunięcia polipów z nosa
 • Założenie cewnika dializacyjnego
 • Założenie cewnika Swana-Ganza
 • Założenie cewnika tętniczego
 • Założenie elektrody wewnątrzsercowej
 • Założenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii
 • Założenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii
 • Założenie sondy do żołądka
 • Założenie wkłucia centralnego
 • Założenie wszczepu (implantu) pomiędzy wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych
 • Znieczulenie dożylne
 • Znieczulenie ogólne
 • Znieczulenie podpajęczynówkowe
Popup Plugin