e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Druk wniosku można pobrać ze strony lub osobiście w Rejestracji do Poradni dla lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 19 – były Dom Dziecka oraz w punkcie informacyjnym dla lokalizacji Szpitala przy ul. Kościuszki 29.

Wypełniony wniosek można :

 • złożyć osobiście w Rejestracji do Poradni w przy ul. Zygmunta Starego 19 – były Dom Dziecka oraz w punkcie informacyjnym – parter hol główny – dla lokalizacji Szpitala przy ul. Kościuszki 29 lub przesłać
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: obiekt Zygmunta Starego: sekretariat@szpital4.gliwice.pl, obiekt Kościuszki sekretariat2@szpital4.gliwice.pl
 • faksem na numer 32 330-84-01- dla obiektu przy ul. Zygmunta Starego 20 lub 32 46-13-220 – dla obiektu przy ul. Kościuszki 29
 • pocztą na adres:
  – Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z o. o. ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
  – Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z o. o. ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice
 • Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej, można uzyskać pod numerem telefonu :
  – 500 551 907 – dla obiektu przy ul. Zygmunta Starego
  – 32 46-13-299 (recepcja-punkt info) – dla obiektu przy ul. Kościuszki 29

Wzory wniosków:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego do udostępnienia dokumentacji medycznej dziecka

Cennik usług ksera dokumentacji medycznej

Popup Plugin