e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

projekty
COVRAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa projektu i programu: „Systemy sztucznej inteligencji wspomagania detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS. (COVRAD)” w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Nazwa beneficjenta: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. i Politechnika Śląska

Wartość projektu: 5 763 000 PLN

Wartość dofinansowania: 5 763 000 PLN

Okres realizacji: 2021-2022

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Popup Plugin