e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

poradnie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
 
 
Porady w zakresie psychologii.
Uprawnienia do badań kierowców wszystkich kategorii.
Uprawnienia do badań osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na posiadanie broni.
 
 

GODZINY PRZYJMOWANIA

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

PONIEDZIAŁEK

07:00 – 12:00

WTOREK

07:00 – 12:00

ŚRODA

07:00 – 12:00

CZWARTEK

07:00 – 12:00

PIĄTEK

07:00 – 12:00

 

Lekarz przyjmuje również według indywidualnych potrzeb.
Rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 32 330 83 31

Harmonogram pracy może ulec zmianie, prosimy o kontakt telefoniczny.

BADANIA WYKONYWANE W PORADNI:
 • dla osób ubiegających się o pozwolenie lub przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej– bojowej , myśliwskiej , sportowej , gazowej , alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm, sygnałowej,
 • badania psychologiczne dla osób wpisanych na listę Komendanta Wojewódzkiego Policji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony lub starających się o takie uprawnienia,
 • badania psychologiczne i psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających prawo wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi , bronią , amunicją o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ,
 • badania psychologiczne i psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • badania psychotechniczne kierowców wszystkich kategorii,
 • badania psychotechniczne powypadkowe,
 • badania psychotechniczne kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy,
 • badania psychotechniczne instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • badania psychotechniczne osób posługujących samochodem służbowym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia,
 • badania psychotechniczne operatorów wózków widłowych , jezdniowych
 • badania psychotechniczne operatorów platform przejezdnych
 • badania psychotechniczne operatorów suwnic
 • badania psychotechniczne operatorów ciężkiego sprzętu: koparki, koparko-ładowarki, walce drogowe,
 • badania psychotechniczne do pracy na wysokości powyżej 3m,
 • badanie przydatności zawodowej stanowisk górniczych. Pracownia jest placówką uprawnioną do prowadzenia badań przydatności zawodowej stanowisk górniczych nr uprawnień 91 nadanych przez GIG w Katowicach.