e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

REJESTRACJE
U nas można skorzystać z opieki lekarzy specjalistów w 17 poradniach specjalistycznych.

Rejestracja telefoniczna:

Dla lokalizacji Zygmunta Starego 19 i 20

poniedziałek – piątek 7:30 – 18:00

tel. 32 330 83 13, 32 330 83 96

Nocna i Świąteczna
508-801-692

Dla lokalizacji Kościuszki 29

Tel. (32) 461 32 66, (32) 461 33 80

Nie rejestrujemy do Poradni:

Medycyny Pracy

Urologicznej

Dermatologicznej

Poradni Zdrowia Psychicznego

Ogólne Informacje:

Na wizytę u lekarza można zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy przychodni lub pracowni.
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej.

Dokumenty niezbędne do rejestracji
• skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (lub kody dostępu do e-skierowania jeżeli jest wymagane),
• nr PESEL,
• stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

KONTAKT:
Adres: ul. Zygmunta Starego 20,

44-100 Gliwice

Rejestracja TK/RM: 516-029-986/516-009-222

radiolog@szpital4.gliwice.pl

Rejestracja poradnie: (32) 33-08-313

rejestracja@szpital4.gliwice.pl

Zakład Fizjoterapii: (32) 330-83-29

fizjoterapia@szpital4.gliwice.pl

(w wiadomości e-mail proszę podać dane do kontaktu np. nr telefonu)

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 29,

44-100 Gliwice

Rejestracja TK: (32) 46-13-307

tk@szpital4.gliwice.pl

Rejestracja poradnie: (32) 46-13-266 / (32) 46-13-380

rejestracja2@szpital4.gliwice.pl

(w wiadomości e-mail proszę podać dane do kontaktu np. nr telefonu)


Dokumenty wymagane przy rejestracji:
dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta,skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie).

Skierowanie nie jest potrzebne do:
ginekologa i położnika,onkologa,psychiatry,

wenerologa,

dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby:
inwalidzi wojenni,
osoby represjonowane,
kombatanci,
niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
chorzy na gruźlicę.
zakażeni wirusem HIV,
w zakresie badań dawców narządów,
uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty:– Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.- W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.

– W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży (od 01.01.2017r.),Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017r.)
działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017r.), osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r.).


WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji
  • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
  • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest wymagane nowe skierowanie. W przypadku nowego zachorowania wymagane jest nowe skierowanie.
  • Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji celem założenia dokumentacji medycznej.

ORGANIZACJA PRACY PORADNI W SZPITALU

Pacjent w dniu wizyty zgłasza się bezpośrednio do poradni na wyznaczoną godzinę. W przypadku wizyty w poradni rehabilitacyjnej, kardiologicznej, reumatologicznej, pediatrycznej pacjent przed wizytą musi zgłosić się do rejestracji ogólnej . Wizyty odbywają się zgodnie z kolejnością zarejestrowania tj. według ustalonych godzin. Wyjątkiem od tej reguły są sporadyczne sytuacje, gdzie w trakcie przyjmowania pacjentów musi zostać przyjęty pacjent uprawniony np. kombatant czy zasłużony honorowy dawca krwi lub musi się odbyć pilna konsultacja pacjenta z oddziału szpitalnego.

Popup Plugin