e-usługi
Rejestracja on-line
Diagnostyka obrazowa

Pobierz zdjęcia

diagnostyka
PRACOWNIA KONTROLI STYMULATORÓW I KARDIOWERTERÓW

Telefon: (32) 330 83 30

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

dr n. med. Marcin Fudal

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

10:00 – 12:00

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

dr n. med. Anna Szajerska- Kurasiewicz

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

07:30 – 14:00

CZWARTEK

PIĄTEK

Popup Plugin